Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten:

Lager onderwijs:

Begin november: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
Begin maart: oudercontactavond voor de ouders van het eerste tot en met vijfde leerjaar.
Eind april: oudercontactavond voor de ouders van het zesde leerjaar, specifiek gericht op de oriëntatie naar het secundair onderwijs.
Half juni: oudercontactavond voor de ouders van de derde kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar.

Kleuteronderwijs:

Begin november: eerste oudercontact voor de ouders van de kinderen van de derde kleuterklas.
Begin maart: oudercontactavond voor alle ouders van de kleuters.