Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten:

Lager onderwijs:

Lager onderwijs:

Donderdag 8 november 2018: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
Dinsdag 19 maart 2019: oudercontactavond alle ouders van het eerste tot en met vijfde leerjaar +
oudercontactavond voor de ouders van het zesde leerjaar, specifiek gericht op de oriëntatie naar het secundair onderwijs.
Half juni: oudercontactavond op uitnodiging, enkel voor de ouders van de kinderen waarrond men zorgen heeft .

Kleuteronderwijs:

Donderdag 15 november 2018: eerste oudercontact voor alle ouders van de kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas.
Dinsdag 19 maart 2019 : oudercontactavond voor alle ouders van alle kleuters en peuters.