Opvang – onderhoud Schorisse

Cindy Warmenhoven

voorschoolse opvang en onderhoud

Ann Willems

voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht

Yvonne De Mets

middagtoezicht en naschoolse opvang

Febe

middagtoezicht en naschoolse opvang

Rita Bauters

onderhoud